Uw gastheer-adviseur Frans Heerink

Met ruim dertig jaar ervaring in de hospitality als gastheer, leidinggevende, ondernemer en HR-manager kan ik me binnen vrijwel alle afdelingen in uw organisatie inleven. Met gastheerschap en personeelsbeleid als specialiteit. Ik werk altijd in de context van de totale organisatie en een gezonde exploitatie. Van de bruto-omzet tot en met het netto-rendement.

Gastvrijheid & personeelsbeleid

Medewerkers zijn vrijwillig op dienst maar niet vrijblijvend. Voorwaarde is om een visie te ontwikkelen op gastvrijheid én het te voeren personeelsbeleid, om daarna te bepalen hoe hier concreet inhoud aan te geven. Ik ondersteun u in al deze processen en maak gastvrijheid onderdeel van het personeelsbeleid. Pas dan wordt het verankerd in de cultuur en merkt de gast het in de dagelijkse praktijk.

Branches

Vanuit mijn werkervaring en expertise ondersteun ik veelal management en medewerkers binnen de Horeca, Catering en Recreatie. Maar ook in andere branches ben ik wel degelijk actief. Telkens met de Horeca als metafoor; De ervaring is dat medewerkers zich hierin perfect herkennen en gemakkelijk de vertaling naar de eigen werksituatie maken. Of je nu spreekt over gasten, klanten, cliënten, patiënten, studenten of burgers; Iedereen wil toch graag goed geholpen worden? vanuit oprechte betrokkenheid, met een glimlach en de nodige professionaliteit.

Missie & Visie

Ik ga voor het optimale belevingsmoment voor de gast tijdens het bezoek aan uw bedrijf. Dit moment is dé kans een ervaring te creëren die de verwachting overtreft. Houding en gedrag van medewerkers spelen hierin een cruciale rol. Als ondernemer bent u in staat dit gedrag positief te beïnvloeden vanuit een gelijkwaardige volwassen benadering. Op dat moment nemen medewerkers verantwoording voor hun eigen gedrag.

Hoe wilt u dat uw personeel de verwachtingen overtreft?

Ik ben ervan overtuigd dat u als ondernemer invloed heeft op de interactie tussen gast en medewerker. Veel meer dan menigeen denkt. Sterker nog . . het is uw verantwoording hoe gastvrij zij zich opstellen. Echter is het soms verdraaid lastig dit van medewerkers gedaan te krijgen. Ik ondersteun u hierbij. Mijn stelling is: medewerkers willen wel veranderen . . . maar niet verandert worden.

De eerste stap naar een oplossing voor uw personele uitdagingen is een uur tijd investeren in een vrijblijvend gesprek

Vul uw gegevens in en ik neem spoedig contact met u op om een afspraak te kunnen maken.

Wilt u eens verder praten als gastheren onder elkaar?

Frans Heerink, Uw gastheer
Telefoon: (0529) 455667
Email: frans@rightstyle.nl                                                                                                                                                    Copyrights Rightstyle® 2017