Hoe wilt u dat uw personeel de verwachtingen overtreft?

Ik ben ervan overtuigd dat u als ondernemer invloed heeft op de interactie tussen gast en medewerker. Veel meer dan menigeen denkt. Sterker nog . . het is uw verantwoording hoe gastvrij zij zich opstellen. Echter is het soms verdraaid lastig dit van medewerkers gedaan te krijgen. Ik ondersteun u hierbij. Mijn stelling is: medewerkers willen wel veranderen . . . maar niet verandert worden.

Missie & Visie

Ik ga voor het optimale belevingsmoment voor de gast tijdens het bezoek aan uw bedrijf. Dit moment is dé kans een ervaring te creëren die de verwachting overtreft. Houding en gedrag van medewerkers spelen hierin een cruciale rol.

Uw gastheer, Frans Heerink

Met ruim dertig jaar ervaring in de hospitality als gastheer, leidinggevende, ondernemer en HR-manager kan ik me binnen vrijwel alle afdelingen in uw organisatie inleven. Met gastheerschap en personeelsbeleid als specialiteit. Ik werk altijd in de context van de totale organisatie en een gezonde exploitatie. Van de bruto-omzet tot en met het netto-rendement.

Gastvrijheid & personeelsbeleid

Medewerkers zijn vrijwillig op dienst maar niet vrijblijvend. Voorwaarde is om een visie te ontwikkelen op gastvrijheid en te bepalen hoe hier concreet inhoud aan te geven. Dat begint al bij de selectie aan de poort tijdens het sollicitatiegesprek en komt terug bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Nog belangrijker is bijsturing op de werkvloer. Het is aan de leidinggevenden en medewerkers onderling,  om elkaar continue feedback te geven. Ik ondersteun u in al deze processen en maak gastvrijheid onderdeel van het personeelsbeleid. Pas dan wordt het verankerd in de cultuur en merkt de gast het in de dagelijkse praktijk.

Branches

Vanuit mijn werkervaring en expertise train ik veelal medewerkers en leidinggevenden binnen de Horeca, Catering en Recreatie. Maar ook in andere branches ben ik wel degelijk actief. Telkens met de Horeca als metafoor; Mijn ervaring is dat medewerkers zich hierin perfect herkennen en gemakkelijk de vertaling naar de eigen werksituatie maken. Of je nu spreekt over gasten, klanten, cliënten, patiënten, studenten of burgers; Iedereen wil toch graag goed geholpen worden? vanuit oprechte betrokkenheid, met een glimlach en de nodige professionaliteit.

Vrijblijvend in gesprek

Vul uw gegevens in en ik neem spoedig contact met u op om een afspraak te kunnen maken.

Wilt u eens verder praten als gastheren onder elkaar?

Frans Heerink, Uw gastheer
Telefoon: (0529) 455667
Email: frans@rightstyle.nl                                                                                                                                                    Copyrights Rightstyle® 2017