De meeste mensen deugen

Geplaatst op

Ondernemer is alles naar uw wens? Goed nieuws voor u . . . De meeste mensen deugen. Dit is de titel van het nieuwste boek van Rutger Bregman. Hierin toont hij aan dat we ons beeld moeten bijstellen en mogen uitgaan van vertrouwen en dus het goede in de mens!

Na grondig onderzoek blijkt dat vanuit het verleden de werkelijkheid over menselijk gedrag maar al te vaak bewust negatief gebracht is. Enkel omdat slecht nieuws scoort en goed nieuws geen nieuws is. Voorbeelden te over in dit indrukwekkende, realistische boek: Van de 2e WO en het mysterie van Paaseiland tot bewust ondeugdelijke ‘wetenschappelijke’ testen toe.

Ik kan het iedere ondernemer aanbevelen dit boek te lezen. Want naast hoe fascinerend het is om je deze kennis eigen te maken, hoe mooi is deze ontboezeming bezien vanuit het oogpunt van aansturen van medewerkers in organisaties!

Meer delegeren . . In de top 10 staan sinds jaar en dag steevast begrippen als autonomie, zingeving en uitdaging nog voor carrière-maken en salaris. En in het werkveld hoor ik nog te vaak werknemers klagen over werkgevers en leidinggevenden die ze te dicht op de huid zitten. Onvoldoende vertrouwen schenken en zich tot in detail bemoeien hoe het werk uitgevoerd dient te worden. Aan de andere kant zijn het vaak diezelfde werkgevers die roepen dat medewerkers zich er ‘te gemakkelijk vanaf maken’ en de deur om 17.00u dichtslaan voor een onbezorgde vrije avond of fantastisch fijn weekend. Met de kennis van nu en het boek van Rutger in de hand liggen er kansen om nader tot elkaar te komen! De werknemer meer zelfstandigheid, verantwoording en de werkgever niet langer de enige die ‘wakker ligt’ van de zaak. Hoe mooi wil je het hebben?!

Tijd en aandacht . . . Dit vraagt wel om anders te gaan denken en de juiste focus te houden. Tegelijkertijd is het dé toekomst hoe organisaties meer en meer gaan functioneren! Grotere inbreng t.a.v. beslissingen op een steeds hoger niveau. Daar ben ik van overtuigd. ‘De medewerker ondernemer en de ondernemer coach’. Dit soort processen vragen om een andere mindset en verandering van de cultuur. En dát kost tijd. Personeelswerk gaat over mensen en dat heeft te maken met houding en gedrag in alle geledingen. Van management, leidinggevende tot en met de werkvloer. Het aan- of afleren van gewoontes gaat niet van de één op andere dag. Eén stap vooruit, soms twee terug en dan weer twee of drie vooruit. Een dergelijk traject vraagt dus het nodige van alle betrokkenen. Iedereen moet het kunnen bijbenen en de reguliere business moet wél blijven doorgaan!

Om u te helpen dit proces te realiseren komt Rightstyle met het MKB-Abonnement. Als expert op het gebied van personeelsbeleid én gastvrijheid cq klantgerichtheid slaat u dan twee vliegen in één klap! Lees meer https://rightstyle.nl/specialiteiten

Frans Heerink, Uw gastheer
Telefoon: (0529) 455667
Email: frans@rightstyle.nl                                                                                                                                                    Copyrights Rightstyle® 2017