Personeelstekort . . hand in eigen boezem?

Geplaatst op

Ondernemer gaat alles naar uw wens? Jammer toch, het drastisch tekort aan medewerkers in de Horeca. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat voor u ook telt, maar voor veel ondernemers is het een hard gelag om noodgewongen te moeten snijden in de openingstijden of delen van het terras te moeten sluiten. We hebben een schitterende branche om in te mogen werken; Een bruisende entourage waar plezier en ontspanning voorop staat. Voor jonge mensen is het een omgeving waar je veel kunt leren in omgang met gasten. Het doet immers een stevig beroep op je sociale vaardigheden, waar je je hele verdere leven baat bij hebt. Het is niet voor niets dat andere branches al jaren azen op afgestudeerde ‘Hotello’s’ om ze voor hun bedrijf te winnen.

Oorzaken – Een deel van het tekort wordt veroorzaakt door de heftige groei van het aantal horecabedrijven. De opkomst van het online winkelen veroorzaakte leegstand in de binnenstad en waar eerder door de gemeenten weinig scheutig werd omgegaan met het afgeven van vergunningen werd de Horeca ineens dé oplossing voor het bestrijden van deze teloorgang en het bevorderen van de leefbaarheid. Maar het tekort is nu zo groot dat we ook zonder deze groei in de problemen waren gekomen. Los van gebrek aan instroom hebben we in verhouding ook te maken met een aanzienlijke uitstroom. En dat hebben we voor een deel zelf in de hand. Wat maakt het dan dat we medewerkers niet voor de eigen branches kunnen behouden?

Hand in eigen boezem – Als zelfstandig personeelsadviseur-trainer in de Horeca kom ik veelvuldig in aanraking met ondernemers, leermeesters en leerlingen en ik ben er van overtuigd dat we als branche (dus iedere ondernemer individueel!) ook de hand in eigen boezem kunnen steken. Natuurlijk de goede niet te na gesproken. Er zijn bedrijven die in dezelfde stad gevestigd zijn, of in de provincie op nog geen tien kilometer uit elkaar liggen, waarbij de ene ondernemer geen enkele moeite heeft zijn team compleet te krijgen, terwijl de  ander schreeuwt om medewerkers. Bij deze laatste groep van ondernemers maak ik helaas maar al te vaak mee dat zij structureel te weinig aandacht hebben voor het welzijn van de medewerkers op de vloer.

Demotiverende factoren – Om maar eens wat te noemen. Een goede introductie in het bedrijf met daarbij behorende werkinstructie voor nieuwe medewerkers laat vaak ernstig te wensen over. Roosters worden pas enkele dagen van tevoren bekend gemaakt; Pauzetijden komen regelmatig in de knel. Geen transparant beleid over de vergoeding van de extra-uren. Daardoor ontstaan na enige tijd meningsverschillen met alle gevolgen van dien. Zo kan ik helaas nog wel even doorgaan. Laten bovenstaande factoren nu net behoren tot de ‘dissatisfiers’ die demotivatie en ontevredenheid veroorzaken en sterk bevorderen om over de schutting te gaan kijken bij een collega of  inderdaad . . . een andere branche!

Aansturing op buikgevoel – Natuurlijk is het door 24/7 ritme  en het onvoorspelbare gedrag van de gast een hele uitdaging om dit soort zaken te managen. Dan heeft een collega-ondernemer die te maken heeft met een weekendsluiting en kantoortijden van 9.00 tot 17.00 het een stuk eenvoudiger. Maar je moet het belang van goed personeelsbeleid op dit vlak wél inzien en het het ook willen en kunnen regelen! Ik kom helaas nog een generatie ondernemers tegen die zich niet bewust zijn van deze noodzaak. Er zijn nog teveel bedrijven waarbij de ondernemer zelf veel aanwezig is, en op deze wijze ‘de boel ‘onder controle’ wil houden. Ze kennen vaak geen ander sturingsmiddel dan de hoogte van de omzet, en hebben geen inzicht in cijfers (KPI’s) die werkprocessen helder maken. Het buikgevoel overheerst. Het ontbreekt daardoor volledig aan transparantie met als gevolg dat medewerkers geen zelfstandige beslissingen nemen, maar handelen in ‘de geest van de ondernemer’ op basis van loyaliteit. Tot het moment dat ze de nadelen van deze werkwijze gaan ervaren, en het eigenbelang in het geding komt. Zij haken dan na jarenlange trouwe dienst alsnog af. De ondernemer in verbijstering achterlatend;  “Wat heb ik in hemelsnaam verkeerd gedaan?”

Respect en vertrouwen – Vaak komt die dan aan met one-liners als “de jeugd van tegenwoordig  . . .” maar dat zegt ie vooral omdat hij vroeger zélf in die omstandigheden moest werken. Ondernemers en leidinggeven moeten beseffen dat de jongeren van vandaag wel degelijk de wil hebben om te  werken; Ze bekostigen niet zelden deels hun eigen studie en willen daarnaast maar al te graag geld uitgeven. Maar ze willen wel heldere kaders aangereikt hebben, en willen ondanks hun onervarenheid als persoon gerespecteerd worden. Ze denken na en ja! ze zijn mondig en willen vooraf weten waar ze aan toe zijn. Is daar iets mis mee? Wanneer dat allemaal aanwezig is willen ze het vak leren, hard werken en zelfstandig beslissingen nemen. Ze gaan dan voor jou en het bedrijf door het vuur. Ook wanneer je er als ondernemer niet bij bent.

Ondersteuning in de vorm van een mkb-abonnement – Wanneer je als ondernemer nog stappen hebt te maken op het gebied van Personeelsbeleid is dat een hele uitdaging. Het is echter noodzaak om te overleven en medewerkers loyaal aan het bedrijf te houden. Mijn motto: Vanaf aanvang dienstverband in alles duidelijk zijn en het lef tonen om de verantwoording uit handen te willen geven. Dan leg je het fundament voor een prettige en langdurige samenwerking. Vanuit het eigen (bedrijfs)belang, maar óók in dat van onze branche. Om ondernemers te ondersteunen in al deze processen komt Rightstyle met een MKB-abonnement. https://rightstyle.nl/specialiteiten/

Frans Heerink, Uw gastheer
Telefoon: (0529) 455667
Email: frans@rightstyle.nl                                                                                                                                                    Copyrights Rightstyle® 2017