Communiceren als een kritische ouder? . . . of op basis van volwassen gedrag!

Geplaatst op

Ondernemer is alles naar uw wens? Ervaart u wel eens lastige situaties in de communicatie met uw medewerkers; een gevoel van spanning tijdens een-op-een-gesprekken en komt u daarom niet tot een oplossing? Bedenk dat dit alles niets te maken hoeft te hebben met het onderwerp zelf, maar vooral met de wijze van communiceren.

Sfeer en cultuur belangrijker dan prestatie – In veel bedrijven die ik ondersteun op het gebied van personeelsbeleid, zijn loyaliteit, toewijding en de sfeer op de werkvloer de belangrijkste graadmeters om te bepalen of er ‘goed gewerkt’ wordt. Zolang er voldoende winst wordt gemaakt, de ondernemer tevreden is en er geen ingrijpende veranderingen zijn , is er tot dusver ‘niets aan de hand’.

De eerste problemen doen zich voor wanneer die veranderingen zich wél voordoen: In de omgeving, de markt, de winstcijfers, in de omvang of in de wijze van aansturing binnen de organisatie. Wanneer er  dan ‘anders’ gewerkt moet worden blijkt, dat door het succes van de afgelopen jaren er geen functionele aanspreekcultuur op de kwaliteit of prestatie van de werkzaamheden ontwikkeld is.

Ontbreken van functionele aanspreekcultuur – Wanneer dit te lang duurt, merkt het management dat zij ‘achter de feiten aanlopen’ en medewerkers vinden dat het ‘niet meer zoals vroeger is’. Ze worden meer loyaal aan elkaar dan aan de organisatie, en spreken zich enkel nog uit in de kantine ipv op kantoor. Onnodige ergernissen kunnen ontstaan, zonder dat iemand er werkelijk een vinger op kan leggen. De kans is dan groot dat door beide partijen, vanuit het onbewuste, te impulsief op situaties of uitspraken wordt gereageerd.

Op dat moment is het belangrijk om te duiden wat er precies aan de hand is. Om je als ondernemer te realiseren dat ‘goed werken’ meer betekent dan sfeer en cultuur, maar ook gaat over verantwoording nemen, en een prestatie neerzetten die bijdraagt aan de bedrijfsdoelen.

In hoeverre zijn uw werknemers wérkelijk op de hoogte van de bedrijfsdoelen? en zijn deze doelen voldoende vertaald naar de werkvloer opdat zij wéten wanneer een prestatie voldoende of onvoldoende is? En hoe communiceer je dit dan? Vanuit het buikgevoel? Oordelend als een kritische ouder? Waarop de werknemer zich als een aangepast klagend kind gaat gedragen of juist opstandig wordt en je er geen vat meer op hebt? Een volwassen communicatie op basis van logica en ratio ontbreekt maar al te vaak, wat op zijn beurt weer reactie uitlokt. Men komt niet tot een oplossing en ‘meningsverschillen’ blijven bestaan als een soort van veenbrand.

Transactionele analyse en ego-posities  – Weet dan als ondernemer dat je een keuze hebt in de wijze van communiceren: Vanuit een ouderrol, volwassene- of kind-rol. Iedereen heeft deze drie ego-posities tot zijn beschikking. Op elk moment van de dag zitten we in één van deze rollen, en we wisselen meerdere keren van positie per dag. En elk gedrag heeft zowel positieve als negatieve kanten. In de interactie met anderen kunnen we altijd kiezen vanuit welke positie we reageren. We noemen dit met een mooi woord: Transactionele analyse.  De keuze bepaalt voor een groot deel het vervolg van de communicatie. Jouw manier van communiceren heeft een bepaald effect op de ander. Maar wat jij doet en zegt triggert ook iets bij je gesprekspartner die vervolgens ook weer reageert vanuit één van de ego-posities. Hoe beter je in staat bent patronen in je eigen gedrag te herkennen, hoe effectiever de communicatie.

 Twee vliegen in één klap . . . – Rightstyle ondersteunt in deze processen om de situatie helder te krijgen en als ondernemer de juiste  keuzes te maken. Het doel? presteren met plezier door medewerkers die hun verantwoording nemen, die helpen om de bedrijfsdoelen te realiseren en elkaar aanspreken op het neerzetten van een goede prestatie. Tegelijkertijd leggen we de focus op het thema klantgerichtheid;  dé manier om je van de concurrentie te onderscheiden. Uiteindelijk komen we daar ’s ochtends toch voor uit ons bed? Bel of mail me om – als ondernemers onder elkaar- en onder het genot van een kop koffie eens bij te praten. frans@rightstyle.nl of via 06-11342379.

Frans Heerink, Uw gastheer
Telefoon: (0529) 455667
Email: frans@rightstyle.nl                                                                                                                                                    Copyrights Rightstyle® 2017