Duurzame inzetbaarheid bij Bakkerij van der Most

Geplaatst op

Ondernemer is alles naar uw wens? Hoe staat het met de aandacht voor uw medewerkers?

Bakkerij van der Most hecht aan een gezond werkklimaat zowel in het belang van medewerker als de eigen organisatie. Om die reden is eigenaar Mark van der Most de samenwerking aangegaan met Rightstyle. Hij wil het beste in zijn mensen naar boven halen en tegelijkertijd de concurrentie voor zijn op de krappe arbeidsmarkt. Belangrijke uitdagingen, want juist nu, in deze turbulente economische tijden is behoud van een slagvaardig & loyaal team dé succesfactor!

Van klant-reis naar werknemers-reis.  We zijn al jaren gewend aan het begrip Customer-journey en zien het belang van een goede klantreis in. Echter dat de eigen medewerkers hierin de belangrijkste taak hebben en juist daarom óók de nodige aandacht verdienen lijkt in menig organisatie nog niet doorgedrongen.

In de huidige economische tijden ondervindt ook van der Most in de praktijk dat het lastiger wordt om medewerkers te vinden en te binden. Hoe mooi verdergaande automatisering en slimme robotisering in de toekomst ook is. . . . . uiteindelijk maken de medewerkers het verschil in de  klantbeleving. Zowel positief als negatief. Dat geldt voor alle branches. En juist nu in een tijd waarin klanten mondig zijn en keuzevrijheid voorop staat zijn we gebaat bij medewerkers die bevlogen zijn, professioneel meedenken met de klant en zich opstellen als partner in plaats van leverancier. Volop redenen voor van der  Most dus om de ’werknemers-reis’ niet aan het toeval over te laten maar te gaan managen!

3 fasen: In- door – en uitstroom.  De eerste 100 dagen zijn super-belangrijk. Hoe is de ontvangst? Is er een introductie- kennismaking-plan voor de eerste week? Zijn er evaluatiemomenten (ook binnen de proeftijd!)  is er een degelijk plan om medewerkers de organisatie gestructureerd snel eigen te laten maken?

Is er de juiste aandacht gedurende de verdere werkzame periode? Ligt de verantwoording voldoende in de afdeling? Blijf je in dialoog en manage je wederzijdse verwachtingen? Is er ruimte voor ontwikkeling in persoon én functie? Speel  je qua communicatie- en leiderschapsvormen in op de huidige tijdsgeest?  Hoe is de sociale cohesie?  Neem je in beider belang als bedrijf ook verantwoording inzake duurzame inzetbaarheid?

En wanneer het om welke reden dan ook tijd is voor afscheid . . maak je het dan ook persoonlijk? Met aandacht voor de specifieke situatie?  Is er ruimte en tijd voor een exit-gesprek? Bedenk hierbij dat de kwaliteit van ‘het afscheid’ niet alleen belangrijk is voor de betrokkene zelf maar ook van vitaal belang is voor de ‘achterblijvers’. Dit is hét moment waarop zichtbaar tot uitdrukking komt hoe je als bedrijf met je medewerkers omgaat!

Optimale motivatie.  Medewerkers zijn vrijwillig op dienst maar niet vrijblijvend! Je mag als werkgever eisen stellen en ze daarop afrekenen. Dat moet zelfs! Aan de andere kant . . zorg dan ook dat ze optimaal gemotiveerd blijven om aan die eisen te voldoen. Enthousiaste medewerkers is één, maar ze moeten wel een reden hebben om enthousiast te blijven. En hierin schuilt nog een mooie uitdaging voor vele organisaties. In alle fasen van de werknemers-reis.

Twee vliegen in één klap… Rightstyle ondersteunt bakkerij van der Most  in bovenstaand proces. Zij leggen binnen het traject ‘Voor de bakker! en de klant? ’ met subsidie vanuit het Europese Fonds, samen de uitdagingen bloot op gebied van personeelsbeleid en focussen tegelijkertijd op het thema klantgerichtheid; dé manier om van der Most van de concurrentie te onderscheiden.

‘Duurzame Inzetbaarheid’. Nederland heeft vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) geld beschikbaar gesteld voor dit thema. De ESF subsidie is bedoeld voor projecten die zorgen dat het personeel betrokken, vitaal en gemotiveerd blijft werken. Hierbij zijn de directe kosten voor een externe adviseur subsidiabel. De volgende inschrijfronde is medio april 2019. Wees er dus snel bij! Voor meer informatie lees verder op . . . http://rightstyle.nl/2018/12/14/subsidie-esf-duurzame-inzetbaarheid/

Frans Heerink, Uw gastheer
Telefoon: (0529) 455667
Email: frans@rightstyle.nl                                                                                                                                                    Copyrights Rightstyle® 2017