Ondernemer, gaat alles naar uw wens?

Hoe wilt u dat uw medewerkers reageren op deze situatie? We weten allemaal dat een kwalitatief goed product en een prettige omgeving belangrijk zijn. Beide natuurlijk passend binnen het bedrijfsconcept. Maar we weten ook dat attent en gastvrij gedrag het hoogst scoort de gast wérkelijk gunstig te stemmen. Het gaat erom, om bij uw medewerkers eigenaarschap te creëren voor hun eigen houding en gedrag. Door hen te trainen wordt de interactie optimaal om de gast dat geweldige belevingsmoment mee te geven en ze tot ambassadeur van uw organisatie te maken.

“Het belevingsmoment is dé kans waarop de gast ontvankelijk is voor een ervaring die de verwachting overtreft”.

Ik zie de ervaring van de gast tijdens het bezoek aan uw bedrijf als één belevingsmoment. Gedurende het gehele service-verloop, van ontvangst tot en met het vertrek liggen er volop kansen de verwachting van de gast te overtreffen. Samen met uw medewerkers breng ik deze momenten in kaart, leg de juiste accenten en zorg voor een optimale focus dit elke dag weer in praktijk te brengen.

“De medewerker aandacht voor de gast en u aandacht voor de medewerker!”

De oplossing zit hem hierin dat uw medewerkers oprecht luisteren naar de gast. Dit bevordert het pro-actief handelen wat zorgt voor een authentiek en persoonlijk contact. Hierdoor ontstaat er betrokkenheid met als gevolg een langdurige wederzijdse loyaliteit.

Uw taak is om niet vanuit de hiërarchie vast te houden aan uw eigen mening, maar oprecht te luisteren naar uw medewerkers, te verdiepen in hun leefwereld en zaken vanuit beider perspectief op basis van volwassenheid te benaderen. Met name de nieuwe generatie is hier – terecht – gevoelig voor. Op dat moment ontstaat er een onderlinge band, nemen zij verantwoording voor het eigen gedrag en gaan ze voor u en het bedrijf door het vuur. Dit speelt vandaag-de-dag een sleutelrol in het runnen van een succesvolle onderneming!

 

 

De eerste stap naar een oplossing voor uw personele uitdagingen is een uur tijd investeren in een vrijblijvend gesprek

Vul uw gegevens in en ik neem spoedig contact met u op om een afspraak te kunnen maken.

Wilt u eens verder praten als gastheren onder elkaar?

Frans Heerink, Uw gastheer
Telefoon: (0529) 455667
Email: frans@rightstyle.nl                                                                                                                                                    Copyrights Rightstyle® 2017